Εμείς στην ‘’ΕΠΑΝΩΜΙΤΗΣ ΘΩΜΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ’’ δημιουργήσαμε μια πρότυπη μονάδα παραγωγής &  ανακατασκευής  ειδών  συμπλέκτου (δίσκοι , πλατώ  κλπ) που αποτελεί καινοτομία για τα ελληνικά δεδομένα.

Η 20χρονη διαρκής  παρουσία  μας  στο  χώρο του συμπλέκτη, μας οδήγησε στην υλοποίηση  αυτού  του  μακρόχρονου οράματος στον τομέα παραγωγής ανταλλακτικών και γεωργικών μηχανημάτων.

Οι υψηλών  προδιαγραφών  πρώτες ύλες  που χρησιμοποιούμε σε συνδυασμό με τα τελευταίας  τεχνολογίας  μηχανήματα,  έχουν σαν αποτέλεσμα σε μικρό χρονικό διάστημα να καταστήσουν  την ποιότητα  των  προϊόντων  μας εφάμιλλη των αυστηρότερων διεθνών προδιαγραφών διασφαλίζοντας έτσι την καταξίωσή μας απέναντι στις  εξειδικευμένες απαιτήσεις  πελατών , όπως μεγάλες τεχνικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται  στον ευρύτερο Ελλαδικό χώρο, καθώς και συνεργεία φορτηγών αυτοκινήτων και γεωργικών μηχανημάτων.

Η ‘’ΕΠΑΝΩΜΙΤΗΣ ΘΩΜΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ’’ Είναι σε θέση να παρέχει δυναμική αξιοπιστία προς τις σύγχρονες απαιτήσεις, πληρώντας τα υψηλότερα επίπεδα